Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Handlowe „MALUS” cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających w przedsiębiorstwie.
Produkcję prowadzimy przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Pracownicy Przedsiębiorstwa znają politykę jakości Przedsiębiorstwa oraz są przez firmę szkoleni i instruowani w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.